BUSINESS

Pokud žádáte o business víza, je potřeba mít sponzora – tedy firmu, která dostane povolení od imigračního úřadu k tomu, aby mohla sponzorovat. V rámci business víz můžete žádat o víza dočasná (Subclass 457) na délku až 4 roky nebo trvalá (Subclass 186). Pokud nemáte firmu, která je ochotná vás sponzorovat, pak je možné žádat o tzv. Business talent visa nebo Business innovation and investment visa. Tato víza jsou určena hlavně těm, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti podnikání a investic.

Subclass 457 – Business visa (Víza zaručující dočasný pobyt)

Pro koho jsou víza určena?

Jedná se o dočasná víza, která vám i některým vašim rodinným příslušníkům umožní pracovat na plný úvazek v Austrálii až 4 roky. Tato víza jsou velmi populární pro ty z vás, kteří jste se dobře uvedli ve firmě, kde momentálně pracujete, a firma si vás chce pro vaše schopnosti udržet. Výhodou těchto víz je, že po 2 letech můžete požádat o trvalý pobyt prostřednictvím tzv. Employer Nomination Scheme.

Základní požadavky

 • musíte najít firmu, která je ochotná vás sponzorovat
 • firma musí následně dostat povolení od imigračního úřadu k tomu, aby mohla sponzorovat
 • firma poté nominuje pozici, která musí být na tzv. Consolidated Sponsored Occupation List
 • vy následně zažádáte o tuto pozici
 • minimální mzda je aktuálně 53.900AUD + důchodové pojištění
 • firma musí prokázat, že vydává prostředky na trénink svých australských zaměstnanců, a to ve výši 1% z objemu roční hrubé mzdy

Subclass 186 – Employer Nomination Scheme (Víza zaručující trvalý pobyt)

Pro koho jsou víza určena?

O tento typ víz můžete žádat pouze v případě, že máte firmu, která je vám ochotná nabídnout práci na plný úvazek a zároveň je vaše nominovaná pozice na tzv. Consolidated Sponsored Occupation List

Základní požadavky

Existují 3 způsoby, jak o tato víza požádat:

 1. Být 2 roky na business vízech (Subclass 457) a váš zaměstnavatel je ochoten vás sponzorovat na permanentní pozici
 2. Přímá žádost o trvalý pobyt prostřednictvím dlouhodobé praxe v oboru
 3. Smluvní směr, kdy jste sponzorovaní zaměstnavatelem prostřednictvím regionální imigrační smlouvy

Požadavky na tato víza se odvíjí od toho, jakým z výše uvedených směrů se chcete ubírat – pro podrobnosti prosím kontaktujte naši kancelář.

Subclass 132 – Business Talent (Víza zaručující trvalý pobyt)

Pro koho jsou víza určena?

Jedná se o víza, která vám umožní získat trvalý pobyt v Austrálii. Tato víza mají dva hlavní proudy:

 1. Lidé, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti obchodu a chtějí se aktivně podílet na rozvoji buď stávajícího, nebo nového podniku v Austrálii
 2. Venture Capital Entrepreneur pro ty, kteří obdrželi minimálně 1 milion australských dolarů od australské „Venture Capital Firm“

Základní požadavky

 • hodnota osobních a obchodních aktiv musí být minimálně 1,5 milionu dolarů (z toho 400.000AUD musí být čistá aktiva v businessu) nebo
 • obdržet minimálně 1 milion australských dolarů od australské „Venture Capital Firm“

Subclass 188 (dočasná víza) a 888 (trvalá víza) – Business Innovation and Investment visa

Pro koho jsou víza určena?

Víza jsou určena pro ty z vás, kteří chtějí v Austrálii založit firmu. Podmínkou je minimální investice 5 milionů dolarů. Pokud máte o tento typ víz zájem, kontaktujte nás prosím pro individuální schůzku.