Studium angličtiny

Austrálie nabízí kvalitní kurzy angličtiny téměř po celé zemi. Ať už se tedy rozhodnete studovat v Sydney, Melbourne, Brisbane či Perthu, vždy máte na výběr z velkého počtu rozdílných kurzů.  Většina jazykových škol nabízí denní a večerní kurzy. V případě přípravných kurzů na určitý typ zkoušky např. FCE je však možné najít pouze denní kurzy s přesně stanovenými nástupními termíny.  Je také nutné počítat s tím, že v menších městech je počet nabízených kurzů menší a kurzy mohou být dražší.

Jaké jsou podmínky k přijetí studia na jazykovou školu?

Ukončené základní vzdělání

Pro přihlášení do jazykového kurzu má každá škola své vlastní podmínky. V některých případech stačí ukončení základního vzdělání, někde je potřeba ukončená střední škola. Vždy tedy záleží na konkrétní jazykové škole a kurzu.

Zaplacení školného na celou délku pobytu

V případě jazykových škol je nutné zaplatit školné v celkové výši před nástupem na jazykovou školu.

Zaplacené pojištění OSHC na celou délku pobytu

Povinností mezinárodních studentů cestujících do Austrálie je být pojištění po celou délku studia. Toto pojištění se jmenuje OSHC (Overseas Student Health Cover) a je poskytováno mnoha hlavními australskými pojišťovnami.

Orientační ceny pojištění pro rok 2013 (Single Cover):

  • 4 měsíce = $150
  • 7 měsíců = $260
  • 10 měsíců = $410
  • 14 měsíců = $530
  • 20 měsíců = $750
  • 26 měsíců = $980
  • 30 měsíců = $1.200
  • 38 měsíců = $1.650

 

Základní typy kurzů:

Obecná angličtina (General English)

Kurz obecné angličtiny se zaměřuje na zdokonalení 4 základních dovedností: mluvení, poslech, čtení a psaní. Součástí kurzu je také výuka slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. Kurzy mají několik úrovní od začátečníků až po pokročilé a připraví vás na použití angličtiny v běžném životě.

CASS TRAINING – více informací

ELSIS – více informací

GREENWICH COLLEGE – více informací

LLOYDS INTERNATIONAL COLLEGE – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací

Obchodní angličtina (Business English)

V kurzu obchodní angličtiny je kladen důraz na zdokonalení angličtiny používané v oblasti firemního prostředí. Hlavním cílem je osvojení si specifické slovní zásoby, kterou je možné používat při tvorbě prezentací, obchodní korespondenci či při vedení obchodních jednání.

ELSIS – více informací

GREENWICH COLLEGE – více informací

KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací

Přípravný kurz IELTS

Náplní přípravného kurzu IELTS je příprava ke složení mezinárodně uznávané zkoušky IELTS, která slouží jako osvědčení úrovně angličtiny a je uznávána většinou univerzit v Austrálii, Novém Zélandu, Velké Británii, USA a Kanadě. Účelem kurzu je příprava na všechny 4 části, ze kterých se zkouška skládá (poslech, mluvení, čtení a psaní). Zkouška většinou není součástí kurzu, každý se na ni může přihlásit v certifikovaných IELTS test centrech. Platnost zkoušky je 3 roky.

CASS TRAINING – více informací

ELSIS – více informací

GREENWICH COLLEGE – více informací

KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES – více informací

LLOYDS INTERNATIONAL COLLEGE – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací

First Certificate in English (FCE)

Cílem tohoto kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English. Studenti si v průběhu celého kurzu prohlubují znalosti gramatiky, slovní zásoby, poslechu i mluvení. Zkouška buď následuje ihned po skončení kurzu, nebo není přímo jeho součástí, záleží na konkrétním kurzu a škole. Oproti zkoušce IELTS není FCE časově omezena.

ELSIS – více informací

GREENWICH COLLEGE – více informací

KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací

Certificate in Advanced English (CAE)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení jazykové zkoušky CAE (Certificate in Advanced English) – náročnější a pokročilejší verzi FCE. Tento intenzivní kurz je určen studentům s velmi dobrou angličtinou. Je prakticky zaměřen na prohloubení znalostí ve všech důležitých oblastech používání angličtiny – psaní, čtení, mluvení, poslech a gramatika.

GREENWICH COLLEGE – více informací

KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací

English for Academic Purposes (EAP)

Kurz akademické angličtiny je určen studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na odborné škole nebo univerzitě. Kurz je zaměřen na čtení a psaní odborných článků, esejí, analýzu textů, přípravu prezentací, vyjadřování názorů v psané i ústní podobě atd.

ELSIS – více informací

GREENWICH COLLEGE – více informací

KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES – více informací

LLOYDS INTERNATIONAL COLLEGE – více informací

SELC – více informací

NAVITAS – více informací