Studium na odborné škole

V případě, že již máte kurz angličtiny za sebou nebo vás rovnou láká studium odborného kurzu, vydáte se cestou studia na odborných školách tzv. Colleges, které se dají přirovnat k našim vyšším odborným školám. Colleges nabízí flexibilní studium v různých oborech např. business, marketing, management, turismus, pohostinství, IT, web design, lidské zdroje či sport.

Školy nabízí flexibilní denní i večerní studium. Rozvrh si studenti často sestavují podle svých preferencí.  Nástupní termíny jsou přesně stanovená data několikrát v roce. Délka jednotlivých kurzů se pohybuje od 3 měsíců až do 3 let. Školné se vždy platí po třech měsících. Pokud si tedy zvolíte delší kurz, není nutné platit celé školné najednou. Kurzy většinou začínají na úrovni „Certificate II“ a končí úrovní „Advanced Diploma“.

Jaké jsou podmínky k přijetí studia na College?

Úroveň angličtiny minimálně upper-intermediate

V případě, že nemáte žádný certifikát prokazující tuto úroveň, školy nabízí možnost složit zkoušku z angličtiny, která vaši úroveň otestuje.

Ukončené minimálně středoškolského vzdělání

K prokázání ukončeného vzdělání je potřeba dodat kopii maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu. V případě, že jste již studovali nějakou College v Austrálii, stačí většinou doložit certifikát z tohoto studia.

Finanční krytí

Každá země má přidělený určitý „Assessment Level“, který stanovuje podmínky při žádostech o víza. V případě studia na odborné škole se Česká a Slovenská republika řadí do Assessment Level 2. Z tohoto důvodu je při žádosti o víza nutné prokazovat tzv. finanční krytí. Finanční krytí zahrnuje náklady na školu, život v Austrálii a náklady na zpáteční letenku.

Finanční krytí vám mohou poskytnout rodinní příslušníci či kamarádi nebo známí. Nutností je doložit výpis z účtu ne starší než 4 týdny od podání žádosti o víza, kde je zřetelně vidět zůstatek daného účtu, jméno jeho majitele a datum. Výpis je vhodné dodat v angličtině (některé české a slovenské banky tuto možnost dnes již běžně poskytují), ale akceptuje se i česká či slovenská verze. K výpisu z banky je poté potřeba doložit i kopii pasu sponzora a vyplněný sponzorský dopis.

Splnění podmínky Genuine Temporary Entrant

V roce 2011 uvedl imigrační úřad v platnost nový systém pro posuzování víz a to tzv. Genuine Temporary Entrant. Na jeho základě imigrační úředníci posuzují relevanci a návaznost vašeho studia.

V případě, že jste již v Austrálii studovali kurz angličtiny, ideálním řešením je nástup na odbornou školu. Jakmile vystudujete nejvyšší možnou úroveň na odborné škole (Advanced Diploma), měli byste zvážit studium na univerzitě.

Negativně je také pohlíženo na změny v oblasti studia. V případě, že začnete studovat například kurz marketingu, je potřeba se tomuto oboru věnovat po zbytek svého studia. Pokud se v průběhu rozhodnete požádat například o sportovní kurz, může dojít k zamítnutí Vaší žádosti. Tímto způsobem se imigrační úřad snaží zajistit, aby studenti zůstávali v Austrálii opravdu kvůli studiu, které má určitou logickou posloupnost.

Zaplacené pojištění OSHC na celou délku pobytu

Každý mezinárodní student je povinen být pojištěn po celou délku svého pobytu. Pokud se rozhodnete ukončit své studium dříve, pojištění se vám vrátí. V případě, že studujete kurz kratší 10 měsíců, imigrační vám po skončení studia přidá ještě měsíc prázdnin. Při studiu delším než 10 měsíců pak dostanete 2 měsíce prázdnin.

Orientační ceny pojištění pro rok 2013 (Single Cover):

  • 4 měsíce = $150
  • 7 měsíců = $260
  • 10 měsíců = $410
  • 14 měsíců = $530
  • 20 měsíců = $750
  • 26 měsíců = $980
  • 30 měsíců = $1.200
  • 38 měsíců = $1.650